Výcvik

BH - SK, BH VT, SVV1 80/98/90 , UPr 1,  v príprave na skúšku IPO 1