Krytie prebehlo 22.3.2018.

www.hovawart-klub.sk/sk/ponuka-steniat/narodene-steniatka/